Prawo karne

Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa karnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:


- Obrona Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym.
- Występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
- Przygotowywanie subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia.
- Sporządzanie innych pism, w szczególności – powództw adhezyjnych, zażaleń na postanowienia, apelacji, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania karnego.
- Pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
- Pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczeń.

slide1