Marta Babiak

Marta Babiak - radca prawny, właściciel kancelarii.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010-2013 odbywała aplikację radcowską w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Po złożonym egzaminie radcowskim i uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych postanowiła rozpocząć własną praktykę zawodową.

Zajmuje się prawem karnym, prawem karnym skarbowym, prawem wykroczeń, prawem cywilnym, w tym spadkowym oraz prawem rodzinnym i opiekuńczym. Prowadzi także obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Języki: polski, angielski, francuski.

Członkostwo: Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Edukacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2009 rok)

Kancelaria gwarantuje swoim klientom poufność w ramach wykonywanych czynności prawnych z tego powodu nie udostępniamy listy naszych klientów z sektora prywatnego.

Prywatnie radca prawny Marta Babiak pasjonuje się sportem, tańcem oraz podróżami.

Marta Babiak


Zapraszam do współpracy